Το ακουστικό βαρηκοΐας αποκαθιστά την απώλεια της ακοής σε βαθμό ανάλογο της ακουστικής απώλειας και συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, καθώς επίσης και στην ομαλή ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Η εφαρμογή ακουστικών στις περιπτώσεις της παιδικής βαρηκοΐας απαιτούν την εξειδικευμένη γνώση και την ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ενώ θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικά κέντρα εφαρμογών από ειδικούς ακοοπροθετιστές.

Διεθνείς έρευνες και στατιστικές έχουν δείξει ότι 1 στα 22 παιδιά σχολικής ηλικίας παρουσιάζει διαταραχή της Ακοής, που σημαίνει ότι στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα 1.000.000 βαρήκοα παιδιά περίπου. Mεγάλη έρευνα και δημοσκόπηση όμως έδειξε ότι οι περισσότεροι από τους νέους δεν θεωρεί την βαρηκοΐα σαν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Στις Η.Π.Α. γεννιούνται 12.000 παιδιά ετησίως, ή 33 παιδιά την ημέρα με βαρηκοΐα. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την βαρηκοΐα πρώτη ανάμεσα στις παθήσεις των νεογέννητων.

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στις περιπτώσεις της παιδικής βαρηκοΐας με ένδειξη εφαρμογής ακουστικών, εφαρμόζονται πάντοτε δυο ακουστικά για την όσο το δυνατόν καλύτερη ακουστική ενίσχυση και την γρηγορότερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.
Η εφαρμογή δύο ακουστικών (αμφίπλευρη εφαρμογή) προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι :
Α. Το πλεονέκτημα που έχει ο άνθρωπος με φυσιολογική ακοή και στα δυο αυτιά, για καλύτερη εντόπιση της κατευθυντικότητας του ήχου.
Β. Πρόσθετη βελτίωση έως και 30% στην διάκριση της ομιλίας σε ήσυχο αλλά και σε θορυβώδες περιβάλλον.
Γ. Επιτυγχάνεται συνήθως χαμηλότερη ακουστική ενίσχυση και ηχητική πίεση στα ακουστικά για πιο «ξεκούραστο ήχο».
Δ. Υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης, γρηγορότερης και ποιοτικότερης ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στις περιπτώσεις αυτές τα ακουστικά που εφαρμόζονται πρέπει να έχουν ιδιαίτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως:
α. Μεγάλο φάσμα συχνοτήτων ώστε να συλλέγονται όσο το δυνατόν περισσότερα ηχητικά μηνύματα.
β. Ακουστική Ενίσχυση ανάλογη με την ακοολογική εξέταση ώστε να αντισταθμίζει την Ακουστική Απώλεια.
γ. Να έχουν την δυνατότητα πολλών ρυθμίσεων των παραμέτρων λειτουργίας
δ. Να είναι όσο το δυνατόν λεπτά και μικρά σε μέγεθος (ανάλογα με την εκάστοτε βαρηκοΐα).
ε. Να είναι ανατομικά και εύκολα στις ρυθμίσεις.
στ. Να διαθέτουν ακουστική είσοδο (Audio - input) για σύνδεση με εκπαιδευτικά συστήματα.
ζ. Να έχουν δυνατότητα εφαρμογής με παιδικές (μικρές) γωνίες όταν αυτό απαιτείται για καλύτερη εφαρμογή.

ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Τα οπισθωτιαίου τύπου ακουστικά αποτελούν συνήθως την πιο ενδεδειγμένη λύση εφαρμογής μέχρι την ηλικία των 8 περίπου ετών και εφαρμόζονται πάντοτε με τα κατάλληλα εκμαγεία.
Σε πολλές όμως περιπτώσεις ηλικίας άνω των 8 ετών δύναται να εφαρμοστούν ακουστικά ενδωτιαίου και ενδοκαναλικού τύπου.
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται ψηφιακά ακουστικά ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες, λόγω των πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Επειδή τα αυτιά των παιδιών έχουν μικρή χωρητικότητα μεταξύ του ακουστικού βαρηκοΐας (της άκρης του εκμαγείου στα οπισθωτιαία και του μεγάφωνου στα ενδωτιαία και ενδοκαναλικά) και του τύμπανου, η ενίσχυση του ακουστικού σε σχέση με το επίπεδο πίεσης του ενισχυμένου ήχου θα πρέπει να επιλέγεται πάντοτε με μεγάλη προσοχή και να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Φροντίζουμε πάντοτε με την κατάλληλη ρύθμιση να μειώνουμε την ακουστική πίεση, δηλαδή την έξοδο του ακουστικού, έτσι ώστε η πίεση που δέχονται τα αυτιά να μην είναι πολύ μεγάλη και να δημιουργήσει πιθανό πρόβλημα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα (κάματος ή υπέρ-ενίσχυση), λόγω του μικρού μεγέθους του ακουστικού πόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι εργοστασιακές προδιαγραφές των ακουστικών είναι καθορισμένες με μετρήσεις σε 2 cm3 που είναι η χωρητικότητα του ακουστικού πόρου των ενηλίκων, ενώ των παιδιών είναι πολύ μικρότερη, περίπου 1 cm3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στην πρόταση για επιλογή και εφαρμογή ψηφιακών ακουστικών, που αποτελούν την πιο ενδεδειγμένη λύση ακουστικής ενίσχυσης, ενώ η σωστή εφαρμογή τους βοηθά και στην βελτίωση της συμπεριφοράς, της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και στην ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον.

Τα Ψηφιακά Ακουστικά λόγω της Ψηφιακής Αυτόματης Επεξεργασίας και ενίσχυσης του ήχου που γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των αναλογικών. Προσφέρουν πολλές δυνατότητες στην επιλογή, εφαρμογή και χρήση τους και το βασικότερο, υψηλής ποιότητας ήχο.

Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ποιοτικότερη και χρονικά πιο γρήγορη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού.
Έχει διαπιστωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ν' αντιμετωπισθεί η βαρηκοΐα με ακουστικά βαρηκοΐας το συντομότερο δυνατό επειδή στις πολύ μικρές ηλικίες γίνεται η ανάπτυξη της ευφυΐας και του λόγου. Με τη χρήση των ακουστικών δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης της φωνής των γονέων τους, διαφόρων ήχων και γεγονότων.

Στα παιδιά που η βαρηκοΐα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα με ακουστικά, παρατηρήθηκαν μεγάλα πλεονεκτήματα στην όλη ανάπτυξη τους σε σχέση με άλλα παιδιά στα οποία υπήρξε καθυστέρηση και στην διάγνωση αλλά και στην αποκατάστασή της.

Έρευνα που έγινε στην Αυστραλία έδειξε ότι τα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν καθυστέρηση 10 μηνών στην δυνατότητα του διαβάσματος και 20% στην ικανότητα της ομιλίας, ενώ το 66% από αυτά παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στην εκμάθηση του λόγου.