Εγινε τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο τροποποιημένο καταστατικό καθώς και το πιστοποιητικό απο το Πρωτοδικείο Αθηνών που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού.

Καταστατικό Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος (Καταστατικό)

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών (Πιστοποιητικό)