"Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχιερεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ." Αθήνα, Σάββατο 08 Μαρτίου 2014

Ξενοδοχείο Golden Age