Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης της βαρηκοΐας όταν υπάρχει η ένδειξη για την εφαρμογή τους.


Με σύμμαχο την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας η υψηλή τεχνολογία των ακουστικών αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα ακοής με άριστα αποτελέσματα.

Ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας με ακουστικά είναι η πλέον οικονομική λύση και με τα μεγαλύτερα οφέλη σε μακροχρόνια βάση, τόσο για τον βαρήκοο όσο και για την κοινωνία και το κράτος.

Η σωστή όμως επιλογή και εφαρμογή των ακουστικών θα πρέπει να γίνεται μόνο από Ακοοπροθετιστές σε Ειδικά Κέντρα Εφαρμογών που διαθέτουν τον κατάλληλο ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.