Βαρηκοΐα σαν γενικός όρος είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας του ατόμου και είναι μια πάθηση που δυσχεραίνει την επικοινωνία του με το περιβάλλον.

Η μείωση της ακουστικής ικανότητας ή αλλιώς ακουστική απώλεια (σε dB) σε συνδυασμό πάντοτε με το φάσμα συχνοτήτων (σε Hz) που εμφανίζεται - προσδιορίζει αφ' ενός μεν την μορφή της (χαμηλών, μέσων, υψηλών συχνοτήτων) αφ' ετέρου και τον βαθμό της βαρηκοϊας (μικρού, μέτριου, μεγάλου, πολύ μεγάλου, υπολειμματική ακοή).

Η πλήρη έκπτωση της ονομάζεται κώφωση και μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο αυτιά. Όταν αφορά και τα δυο αυτιά το άτομο θεωρείται κωφό.

Ανάλογα με την μορφή και τον βαθμό καθώς και την ηλικία εμφάνισής της, προκαλεί εκτός από τις αντίστοιχες διαταραχές του λόγου και σημαντικά κοινωνικά, επικοινωνιακά, ψυχολογικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προβλήματα, με άμεσο αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του βαρήκοου. Μεγάλου βαθμού βαρηκοία και σε μακροχρόνια βάση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή ακόμα και να ευνοήσει την άνοια.

Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοϊας από τον ειδικό Ω.Ρ.Λ. Ιατρό είναι πολύ σημαντικό σημείο αντιμετώπισή της, που ανάλογα με την ηλικία και την αιτία που την προκαλεί γίνεται χειρουργικά, φαρμακευτικά και στις περισσότερες των περιπτώσεων με την εφαρμογή ακουστικού, που είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης.

Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση παίζουν επίσης το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ για τα παιδιά μικρής ηλικίας οι γονείς.

Το ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ αποτελεί λοιπόν ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης της βαρηκοΐας. Δεν αντικαθιστά όμως την φυσιολογική ακοή, αλλά αποκαθιστά και ενισχύει την ακουστική ικανότητα που έχει χαθεί.

Προσφέρει με την σωστή επιλογή, εφαρμογή και χρήση του πολύ μεγάλη βελτίωση της ακουστικής ικανότητας του βαρήκοου, με άμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία, την ψυχολογία, επαγγελματική του δραστηριότητα και εν γένει την κοινωνική του επανένταξη. Προσφέρει δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τον ίδιο τον βαρήκοο όσο για το περιβάλλον του. Στις περιπτώσεις της παιδικής βαρηκοϊας η άμεση εφαρμογή του συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του ακουστικού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι:

  • Η έγκαιρη μετά την διάγνωση, εφαρμογή
  • Η σωστή ενημέρωση
  • Η σωστή επιλογή, εφαρμογή και ρύθμιση
  • Η ηλικία του βαρήκοου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
  • Ο τύπος και ο βαθμός της βαρηκοϊας
  • Η μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εφαρμογή
  • Η σωστή χρήση και συντήρησή του
  • Η προσαρμοστικότητα του βαρήκοου ιδίως τον πρώτο καιρό (4-6 εβδομάδες)
  • Το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον

Παρά το γεγονός ότι τα Ακουστικά προσφέρουν σημαντικότατη βοήθεια και τα πλεονεκτήματα με την χρήση τους είναι πάρα πολλά, δεν έχουν γίνει ακόμη τελείως αποδεκτά πρώτα από το κοινωνικό σύνολο και μετά από τον ίδιο τον βαρήκοο. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι. Εξ' αυτών οι πιο σημαντικοί είναι ότι η βαρηκοΐα θεωρείται ακόμη και τώρα- κακώς- αναπηρία, η κακή πληροφόρηση και σε ορισμένες φορές παραπληροφόρηση, ο φόβος του βαρήκοου για την χρήση του ακουστικού, η εμφάνιση και η αισθητική, η κακή εφαρμογή και χρήση τους κλπ.